บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด"

บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ระบบท่อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด


38/66 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/66 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด

ได้แก่ 0135559002169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรี แพสชั่น เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*