บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด"

บริษัท ยู แอนด์ ยู  คอสเมติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าประเภทความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด


78 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

78 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0135559002223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยู แอนด์ ยู คอสเมติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*