บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด"

บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า นำเข้า ส่งออก ประตูม้วนอลูมิเนียม ประตูม้วนเมทัลชีท ประตูม้วนเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด


23/6 หมู่ที่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/6 หมู่ที่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

แผนที่บริษัท บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0135559002240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีแอนด์พี อิมพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*