บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด"

บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกได้แก่สินค้า อุปโภค บริโภคและวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด


40/21 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/21 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559002304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ซี เอ็ม อาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*