ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์


45 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์ ตั้งอยู่ที่

45 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์

ได้แก่ 0143558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมณี ทัวร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*