ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการติดตั้งระบบภายในอาคาร สาธารณูปโภค รวมถึงการตกแต่งอาคารทั้งภายในและนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต


115 หมู่ที่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต ตั้งอยู่ที่

115 หมู่ที่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต

ได้แก่ 0143558000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*