ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งโดยสารทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม


118/133 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม ตั้งอยู่ที่

118/133 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม

ได้แก่ 0143559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นอบเนียม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*