ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งปุ๋ย เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว


16/9 หมู่ที่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว ตั้งอยู่ที่

16/9 หมู่ที่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าวเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว

ได้แก่ 0143559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคข้าว:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*