ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการกำจัดปลวก มด แมลงสาป นก หนู ค้างคาวและแมลงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล


89 หมู่ที่ 4 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล ตั้งอยู่ที่

89 หมู่ที่ 4 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล

ได้แก่ 0143559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ เพสท์ คอนโทรล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*