ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ปลีก ค้าส่ง แบบพิมพ์ สื่อการศึกษา เครื่องแบบ เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์


19/6-7 หมู่ที่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่

19/6-7 หมู่ที่ 8 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์

ได้แก่ 0143559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอ ที ศึกษาภัณฑ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*