ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้ากระเบื้อง หินอ่อน และหินธรรมชาติทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล


15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล ตั้งอยู่ที่

15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล

ได้แก่ 0143559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรภีร์รุ่งเจริญมาร์เบิ้ล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*