ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการ จัดรายการในสื่อโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์


92/9 หมู่ที่ 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์ ตั้งอยู่ที่

92/9 หมู่ที่ 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์

ได้แก่ 0143559000121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย คอนซัลติ้ง เวิลด์ไวด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*