ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์


49/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ที่

49/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์

ได้แก่ 0143559000130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟโฮมเฟอร์นิเจอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*