ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย อิฐ หิน ปูน ทราย ดิน และ ดินลูกรังทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์


9 หมู่ที่ 2 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 2 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์

ได้แก่ 0143559000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งเรืองทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*