ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างและเตรียมสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด


100/13 หมู่ที่ 12 ถนนโรจนะ-วังน้อย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด ตั้งอยู่ที่

100/13 หมู่ที่ 12 ถนนโรจนะ-วังน้อย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด

ได้แก่ 0143559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเฮด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*