ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการผลิตและจำหน่าย งานตามแบบงานกลึง เหล็ก แสตนเลส ทองเหลือง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์


223/8 หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

223/8 หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์

ได้แก่ 0143559000199
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีซี แมชชีนนิ่ง พาร์ท เซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*