ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์


103 หมู่ที่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

103 หมู่ที่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์

ได้แก่ 0143559000202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสกุล โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*