บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท และมหาชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด


193/16 หมู่ที่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

193/16 หมู่ที่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

แผนที่บริษัท บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0145558000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอแอลเอช โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*