บริษัท เครสแพคไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เครสแพคไทย จำกัด"

บริษัท เครสแพคไทย  จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เครสแพคไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เครสแพคไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เครสแพคไทย จำกัด


26/2 หมู่ที่ 4 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เครสแพคไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/2 หมู่ที่ 4 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท เครสแพคไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เครสแพคไทย จำกัด

ได้แก่ 0145558000073
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เครสแพคไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เครสแพคไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*