บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด"

บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายดิน ทราย และแร่ทุกชนิด รับขุดดิน ทราย รับถมดิน ทราย ดูดทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด


48 หมู่ที่ 4 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด ตั้งอยู่ที่

48 หมู่ที่ 4 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

แผนที่บริษัท บริษัท ทรายสวย 888 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด

ได้แก่ 0145558000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรายสวย 888 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*