บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด"

บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด


33/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด

ได้แก่ 0145558000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพีอาร์ แมททีเรียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*