บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด"

บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด


9/1 หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/1 หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

แผนที่บริษัท บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0145558000481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วสุวรรณ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*