บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด"

บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม การให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการขาย การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ส่งเสริมการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด


61 หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

61 หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0145558000570
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอ็น เวลธ์ แพลนเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*