บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด"

บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาแรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด


510 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด ตั้งอยู่ที่

510 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด

ได้แก่ 0145558001266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รวยยิ่ง เอสแปด ซับคอนแทรค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*