บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด"

บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/10/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/10/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ธุรกิจกีฬาอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาชีพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด


69/1 หมู่ที่ 2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/1 หมู่ที่ 2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

แผนที่บริษัท บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด

ได้แก่ 0145558003871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อยุธยา ยูไนเต็ด (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*