บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด


489/7 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

489/7 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

แผนที่บริษัท บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0145559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส แอนด์ เอส อีควิปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*