บริษัท โต ฟีด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โต ฟีด จำกัด"

บริษัท โต ฟีด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โต ฟีด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โต ฟีด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างทำของ ประกอบ ซ่อมบำรุง เครื่องลำเลียง โบว์ฟีดเดอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โต ฟีด จำกัด


85/24 หมู่ที่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โต ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/24 หมู่ที่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท โต ฟีด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โต ฟีด จำกัด

ได้แก่ 0145559000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โต ฟีด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โต ฟีด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*