บริษัท ร.ยลรวี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร.ยลรวี จำกัด"

บริษัท ร.ยลรวี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร.ยลรวี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร.ยลรวี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ทั้งชนิดนมสด นมข้นหวาน นมข้นจือ นมผง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร.ยลรวี จำกัด


33/19 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร.ยลรวี จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/19 หมู่ที่ 10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท ร.ยลรวี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร.ยลรวี จำกัด

ได้แก่ 0145559000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร.ยลรวี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร.ยลรวี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*