บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด"

บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ ยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด


125/97 หมู่ที่ 4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/97 หมู่ที่ 4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0145559000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เอ็ม.ดี. ทูลส์ริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*