บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด


1 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0145559000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นพมงคล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*