บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด"

บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด


48/8 หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/8 หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด

ได้แก่ 0145559000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามอโยธยา888 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*