บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด"

บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำห้องคลีนรูม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด


68/6 หมู่ที่ 2 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/6 หมู่ที่ 2 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

แผนที่บริษัท บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด

ได้แก่ 0145559000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สถาพร คลีนรูม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*