บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด"

บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด


7/1 ถนนเดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/1 ถนนเดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0145559000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัฒนาการธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*