บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด"

บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง พลุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด


22/10 หมู่ที่ 1 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/10 หมู่ที่ 1 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280

แผนที่บริษัท บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0145559000239
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุรชาติ เอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*