บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด"

บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายขยะรีไซเคิล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด


144 หมู่ที่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

144 หมู่ที่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0145559000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีอยุธยา เอ็นเนอจี้ แอนด์ รีไซคลิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*