บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด"

บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิตและบริการ นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าแอลอีดี และอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด


130/138 หมู่ที่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/138 หมู่ที่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0145559000255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีที โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*