บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด"

บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้เกี่ยวกับยานพาหนะ และเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด


9/9 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/9 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่บริษัท บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด

ได้แก่ 0145559000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรรศนพรพรหม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*