บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด"

บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ โลหะ ผ้าผนัง พลาสติก ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด


37 ถนนสายเอเชีย ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ถนนสายเอเชีย ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

แผนที่บริษัท บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด

ได้แก่ 0145559000301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนบุรีเฟอร์นิเจอร์แอนด์สตีล9779 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*