บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการ ฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด


62/6 หมู่ที่ 5 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/6 หมู่ที่ 5 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

แผนที่บริษัท บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0145559000310
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล เอ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*