บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด"

บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องประดับ ของตกแต่ง วัตถุมงคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด


118/5 หมู่ที่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/5 หมู่ที่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด

ได้แก่ 0145559000328
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลพีที พรอสพิริตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*