บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด"

บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด


159/138 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

159/138 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด

ได้แก่ 0145559000336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไตร เอ็ม พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*