บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด"

บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จำหน่าย อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด


204/56 หมู่ที่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/56 หมู่ที่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

แผนที่บริษัท บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด

ได้แก่ 0145559000344
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อยุธยาคอนโทรล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*