บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด"

บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออกมันสำปะหลัง,สินค้าทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด


39/2 ถนนอู่ทอง (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/2 ถนนอู่ทอง (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่บริษัท บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0145559000361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หัวไท่ มันสำปะหลังพืชผลการเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*