บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


59/10 หมู่ที่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/10 หมู่ที่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

แผนที่บริษัท บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0145559000379
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคชยรัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*