บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด"

บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์สำนักงาน แฟ้มเอกสาร อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด


45 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

45 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

แผนที่บริษัท บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0145559000417
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีแอล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*