บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด


29/7 หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/7 หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

แผนที่บริษัท บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0145559000433
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหแสง ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*