ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ


88/8 หมู่ที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ ตั้งอยู่ที่

88/8 หมู่ที่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ

ได้แก่ 0153559000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*