บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องยนต์ พร้อมอะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด


86 หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

แผนที่บริษัท บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0155559000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*