บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการบริหารจัดการด้านการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด


62/1 หมู่ที่ 5 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/1 หมู่ที่ 5 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

แผนที่บริษัท บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0155559000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮงเฮง อินเตอร์พลัส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*