บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด"

บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเวชภัณฑ์ยาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด


6/46 หมู่ที่ 6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/46 หมู่ที่ 6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

แผนที่บริษัท บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด

ได้แก่ 0155559000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฤทธิชัย 168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*